Välj en sida
24 och nedräkningen pågår

24 och nedräkningen pågår

Med 84 dagar kvar till valet pågår nedräkningen som tog sitt avstamp när det var 100 dagar kvar. Jag skönjer en början på något nytt, en möjlighet att förändra och efter valet leda och medverka till en långsiktig och hållbar politik för Enköpings kommun. Centerpartiet i Enköping och Enköpings kommun behöver ett nytt ledarskap.

Din röst GÖR skillnad – Kryssa Hellmark!

Jag vill driva Centerpartiets frågor och leda vårt politiska lag där vi tillsammans jobbar med den lokala kontexten, som istället för problem visar på praktiska lösningar – Centerpartiet, Centerkvinnorna och Hellmark för Enköping framåt!

Frågan om att sälja Ena Energi med tillhörande Kraftvärmeverk har nu fått sitt avgörande under kommunfullmäktige den 11/6. För mig var det ett rimligt beslut att inte sälja och även min ståndpunkt, en del besvikna politiker i övrigt  Människor jag möter i sociala media, på torget eller i största allmänhet är mycket positiva till att kommunen väljer att ha kvar verksamheten. Tack till personalen som tog sig tid att möta oss politiker och svara på våra frågor, nu jobbar vi vidare tillsammans.

Jag vill lägga särskild fokus på landsbygdsutvecklingen, något som nuvarande styre mer eller mindre helt har försummat

Redan nu är det också dags att börja planera för nästa steg. Hur ska vi utveckla och långsiktigt göra en hållbar plan för framtiden. Dels för verksamheten i bland annat Ena Energi men också för Enköpings kommuns stads och landsbygdsutveckling. Jag vill lägga särskild fokus på landsbygdsutvecklingen, något som nuvarande styre mer eller mindre helt har försummat. Hur kan vi utveckla exempelvis Fjärdhundra och Örsundsbro avseende bostäder, service, skola, vård och omsorg?

Vad är det viktigaste frågan för dig? Hör av dig till mig eller kom och prata med mig på torget eller när jag besöker kransorterna, håll utkik efter kommande evenemang på Facebook.

Centerpartiet i Enköpings miljöpris 2018 har den 14 juni tilldelats Margareta Thorgren och Per Iggsten på Strömsbergs Kraft & Kvarn AB i Bred.

Stort tack för att ni finns och för era insatser, för landsbygden, företagen och för miljön

Strömsbergs Kraft & Kvarn AB är en förebild bland landsbygdens företagsamhet som bidrar med förnybar energi för en hållbar grön tillväxt. Margareta Thorgren och Per Iggsten visar med sitt företag betydelsen av elproduktion som kommer från småskalig vattenkraft. Vattenkraften har i Pers och Margaretas företag sedan några år även kompletterats med en större solenergianläggning.

Den småskaliga vattenkraften i södra Sverige är genom sitt geografiska läge, en viktig produktionsresurs och bidrar med ett effekttillskott i landets största underskottsområde. Mer närproducerad el ökar flexibiliteten, gör systemet mindre sårbart och kan ge sänkta kostnader inte minst på landsbygden.
Strömsbergs Kraft & Kvarn AB är en förebild bland landsbygdens företagsamhet som bidrar med förnybar energi för en hållbar grön tillväxt. Margareta och Per visar med sitt företag betydelsen av elproduktion som kommer från småskalig vattenkraft. Vattenkraften har i Pers och Margaretas företag sedan några år även kompletterats med en större solenergianläggning.
Bebyggelsen och kvarndammen vid Strömsbergs är en lokal pärla. Vid sidan om produktion av förnybar energi visar den såväl en levande natur- och kulturmiljö som angelägen industrihistoria.
Stort tack för att ni finns och för era insatser, för landsbygden, företagen och för miljön.

Under veckan som kommer börjar jag måndagen sportigt med Midsommarlunken i Gånsta. Tisdag är det socialnämnd och på söndag går #kryssahellmark kampanjen mot ALS. Däremellan ska midsommar firas.

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

23 och kraftvärmeverket

23 och kraftvärmeverket

Besökte under torsdagskvällen personalen på Ena Energi. Jag initierade mötet och bjöd in övriga partier efter en inledande kontakt med personalen tidigare i veckan. Det var representanter från C, L, M och MP som alla fick lyssna till personalens synpunkter, ställa frågor och diskutera för och nackdelar med en försäljning och övriga möjliga alternativ.

Konstaterar att jag står upp för ett NEJ till försäljning med nuvarande förutsättningar

Då den politiska processen lämnar en del i övrigt att önska var det mycket bra att få lyssna till personalens synpunkter. Konstaterar att jag står upp för ett NEJ till försäljning med nuvarande förutsättningar. Ett nej i nuläget ger en möjlighet till att ta ett långsiktigt hållbart beslut som blir bra för Enköping, ett beslut som möjliggör en öppen process där alla partier i kommunfullmäktige får samma förutsättningar att medverka. Möjlighet att återbesöka förslaget om en samverkanslösning med Mälarenergi.

Troligen skulle en samverkanslösning vara ett bättre alternativ. Idag har vi en anläggning som är välskött med kompetenta resurser som borgar för ett bra vinstuttag framåt.

Det finns få fördelar med en försäljning förutom att snabbt få loss pengar. Men om man ändå vill genomföra en försäljning så bör det vara långsiktigt och hållbart med en köpare som har samma syn på verksamheten, exempelvis Mälarenergi. Troligen skulle en samverkanslösning vara ett bättre alternativ. Idag har vi en anläggning som är välskött med kompetenta resurser som borgar för ett bra vinstuttag framåt. Livslängden på anläggningen hänger på vilket underhåll man sätter in, fortsätter man som idag så skjuter man hela tiden brytgränsen framför sig för när kostnaderna blir för höga för underhållet och det är billigare att bygga nytt.

På den negativa sidan ligger att en försäljning enbart ger en engångssumma, hur tänker man hantera pengarna och vad tänker man göra med köpeskillingen, det finns det ingen presenterad plan på. Är värderingen rätt? Varför så bråttom att sälja? En övrig fråga som inte är hanterad är krisberedskapsfunktionen som kraftvärmeverket utgör, leverans av värme, varmvatten och el till Mälardalen ska ersättas av ett bolag som enbart har intresse av att leverera värme i en framtid. Är det rimligt?

Uppfattningen är att nuvarande verksamhet med ny inriktning på styrningen för verksamheten kan hantera att bygga upp kapital för framtida utveckling i kommunal regi

Uppfattningen är att nuvarande verksamhet med ny inriktning på styrningen för verksamheten kan hantera att bygga upp kapital för framtida utveckling i kommunal regi. Visst kan det också innebära höjda priser för abonnenter beroende på exempelvis bränslebyten, men jag tror att det är mer accepterat med höjningar om bolaget är kvar i kommunal ägo och en samverkan inleds med andra än om verksamheten är såld till exempelvis Värmevärden. Nu är inga prishöjningar aviserade och det ska ses som ett ”worst case scenario”.

Anton Hellmark, CUF och Magnus Hellmark, C

Lördag förmiddag spenderades på torget med CUF Enköping för att kampanja för #kryssahellmark och hjälpa Centerkvinnorna att sälja lotter och svara på politiska frågor, varmt och skönt med många bra samtal. Många är oroliga kring frågan om försäljningen av Ena Energi, men också den nya gymnasielagen och vinstbegränsningar inom vård/skola diskuterades. Det börjar röra på sig och det är bra att väljarna frågar och tar reda på vart respektive parti står och vill göra i framtiden, efter valet.

Jag vill ha reda på vad du tycker att politiken kan göra för hela Enköpings kommun

Under veckan som kommer kommer jag att dela ut ett lite försenat miljöpris till en värdig mottagare och vill du träffar mig kommer jag mycket troligen vara på torget om lördagen, passa på och kom och prata med mig om den fråga som är viktigt för dig. Jag vill ha reda på vad du tycker att politiken kan göra för hela Enköpings kommun. För den som undrar, så kommer det bli en turné ut i kommunen inom en snar framtid! Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken?

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

22 och digital inspiration

22 och digital inspiration

Härligt tryck i politiken under veckan med en passerad milstolpe och nu mindre än 100 dagar kvar till valet. I måndags var det heldagsarbete i riksdagen med digital kommunikation på agendan. Mycket trevligt arrangemang med rundvandring i riksdagen och en after-work hos riksorganisationen. Sommarhälsning från Annie fick jag med mig också, signerad bok – Sanningens ögonblick.

Andra kammaren i gamla riksdagshuset, där finns en fin stol med nummer 72 som passar mig. När jag kommer in i riksdagen blir det ju inte en ordinarie stol, men miljön och tanken kring stolen är bra att ha med sig. Det var bättre stil på kammaren förr i tiden.

I den gamla sammanbindningsbanan mellan första och andra kammaren i gamla riksdagshuset finns i taket flera läns- och landskapsvapnen, bland annat Uppsala läns vapen – I rött fält ett riksäpple av guld (andra från vänster).

Personligen skulle jag vilja råda ledamöterna från Centerpartiet att rösta nej för att direkt undersöka och jobba för ett samgående och en försäljning av Ena Energi till Mälarenergi i Västerås

Förutom dagen i riksdagen har vi haft gruppmöte i kommunen och frågan kring försäljning av Ena Energi och kraftvärmeverket diskuteras nu flitigt. På kommunfullmäktige den 11/6 ska beslut tas om man ska gå vidare med av moderbolaget och kommunstyrelsen föreslagen köpare. Centerpartiet har ännu inte bottnat i vilket beslut som kommer att tas på kommunfullmäktige. Personligen skulle jag vilja råda ledamöterna från Centerpartiet att rösta nej för att direkt undersöka och jobba för ett samgående och en försäljning av Ena Energi till Mälarenergi i Västerås. I gemenskap med Västerås och Mälarenergi skulle vi kunna utveckla värme och vattenleveranser för krissituationer samtidigt som vi med tiden frigör marken vid hamnen till annan verksamhet. Vi minskar också kostnaden som skulle falla ut om kommunen själva skulle behöva flytta och etablera ett nytt värmeverk.

Lördag förmiddag spenderades på torget för att kampanja för #kryssahellmark och hjälpa Centerkvinnorna att sälja lotter, varmt och skönt med många bra samtal. Kul att se flera politiska partier på torget när vi nu närmar oss valet. Det var också en ökande aktivitet för att söka information om vad de olika partierna driver för frågor. Kul!

Under veckan som kommer träffar du på mig i skolparken den 6/6 när nationaldagen firas och mycket troligen på torget om lördagen, passa på och kom och prata med mig om den fråga som är viktigt för dig. Jag vill ha reda på vad du tycker att politiken kan göra för hela Enköpings kommun.

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!

Magnus Hellmark, Centerpartiet