Category Archives: Veckan

20 och Pride med kärlek

Veckan började med distriksstyrelsemöte för att gå igenom allt inför sommarens valrörelse, det är ju som bekant ett val tidigt i september. Kul att höra hur arbete fortskrider och vad andra kretsar i distriktet har planerat för kampanjer och verksamhet. En del kommer jag att besöka och en del kommer… Read more »

19 och stora torget i Enköping

Under lördag förmiddag med strålande väder på stora torget i Enköping, ackompanjerade av Enköpings dragspelsklubb, sålde jag och Lena lotter för Enköpingsbygdens Centerkvinnor. Enköpingsbor vi har träffat vill ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg Vi pratade politik. Kampanjade för #kryssahellmark, Centerpartiet och Centerkvinnorna…. Read more »

18 och vargen som attackerar

Jakt och viltvård är ett ofta debatterat ämne och det berör både landsbygd och stad. Det är bra att vi debatterar alla typer av frågor i vårt samhälle, det ska vi aldrig sluta med. Själv tillhör jag de jägare som kanske inte jagar så pass mycket som jag skulle vilja… Read more »

17 och landsbygd med hästar

Äntligen! Åter igen har det varit en intensiv vecka inom politiken, fler möten än planerat. Dessutom bra och kreativa möten som leder till nya uppslag för landsbygds- och företagarefrågor som jag känner måste upp på den politiska agendan. Trots en redigt stukad möjlighet till en bra politisk plattform finns det alla… Read more »

16 och distriktsstämma i Knivsta

Glada ombud, Magnus och Eva-Lena Hellmark, på Centerpartiet i Uppsala läns distriktsstämma som i år hölls i Knivsta. Det var totalt 81 ombud från samtliga kretsar i Uppsala län som tillsammans med distriktsstyrelsen träffades för att ta sig igenom sedvanliga förhandlingar, val av ny ordförande och ny styrelse samt behandling… Read more »

15 och tillgänglig vård i hela landet

Nu börjar jobbet komma igång inom kretsstyrelsen för Centerpartiet i Enköping efter vårt årsmöte, valplanering och kampanjarbete blandat med utveckling av politik och budskap som tilltalar väljarna. Mitt i all valrörelse gäller det att ta vara på nya och gamla medlemmar, få igång ett engagemang som lyfter hela vägen framåt!… Read more »

14 och sportskyttet i fara

Under förra veckan har jag tittat djupare på politiken och därvid lagstiftningen för det lagliga vapenägandet med inriktning på det civila skyttet och mer specifikt sportskyttet. Debatten om regeringens implementering av det så kallade vapendirektivet i Sverige har pågått under en längre tid. Dels handlar det om att regeringen och dess utredare vill… Read more »

13 och vad-hur-när till vilken kostnad

Snackisen under förra veckan har helt klart varit det förslag som tjänstemännen lämnat över till kommunstyrelsens plan-, mark- och exploateringsutskott avseende centrums utveckling i Enköping, Centrumpusslet. Även remissvaren från de partier i Enköping som lämnat svar har varit en snackis. Centerpartiets remissvar, vilket jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg –… Read more »

12 och infrastruktur med IT

Under veckan 12 deltog jag på tisdagen vid ett seminarium i Riksdagen för att lyssnat till branschens perspektiv på vad som krävs för att nå transportmålet till 2030 samt vilka åtgärder de vidtar. Extra kul att lyssna till Kajsa Frisell från IT & Telekomföretagen, då vi har ett femte transportslag… Read more »

11 och nu med politiskt fokus

Veckan som förflutit har som planerat varit lugn för mig, rent politiskt, tid för reflektion och familjeaktiviteter. Under onsdagskvällen hade jag ett trevligt möte med Enköpingsbygdens Centerkvinnor och deras nya styrelse. Inspirerande diskussioner kring politik, verksamhetsplanering och valkampanj. Tack för inbjudan, ni gav mig energi och vi ses snart igen…. Read more »