Välj en sida
30 och i skolbänken för livet

30 och i skolbänken för livet

Ett område som är viktigt inom politiken är skolan, där jobbar och sliter nästa generation och förbereder sig för vuxenlivet. Skolan kommer in, i många fall i rätt tid och kan jobba förebyggande, upptäcka om det behövs extra hjälp eller stimulans. Har vi en tillgänglig skola för alla med nuvarande politisk styrning? Jag och Eva-Lena menar att vi har en del att jobba med utifrån våra egna erfarenheter som föräldrar till barn med särskilda behov och som i Eva-Lenas fall som lärare och pedagog. Vi har skrivit en debattartikel om det tre områden som vi ser behöver åtgärdas för att få En tillgänglig skola för alla.

Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll

Inom offentlig verksamhet behöver inte effektiviseringar alltid vara lika med besparingar. Det kan också vara satsningar och tillskott av medel för att nå bättre resultat, investeringar i förebyggande arbete och för framtiden. Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till eleven fortsätter på universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Om vi ska lyckas med skolan behöver vi prioritera våra insatser.

Äntligen närmar det sig valspurt, det märktes tydligt i söndags då vi medverkade vid en valupptakt som Centerkvinnorna i Uppsala län hade organiserat hemma hos Margareta och Gunnar Söderqvist i Alunda-Sydinge. Det bjöds på mustig soppa med tillbehör, tipspromenad, boule och såklart kaffe och politik. Sommarens (första?) regn passade på att dåna ned… Härligt, nu är vi på gång framåt!

Kampanj med #kryssahellmark i Fjärdhundrabygden en tisdag eftermiddag, kan det vara något? Absolut! Utanför Tempo i Fjärdhundra och på Facebook får man svar på frågan – Vilken fråga är viktigast för dig? Riktigt bra svar till och med. Några frågor som vi tar med oss in i det fortsatta politiska arbetet handlade om bredbandsutbyggnad i Gölja, ledarskap och vad nästa generations politiker som nu tar över kan erbjuda Fjärdhundrabygden.

Vill vi utvecklas, då behöver vi bryta upp gamla obsoleta grupperingar, självtagna maktpositioner och tillföra ett helt nytt och modernt ledarskap!

Baksidan, för det finns en sådan när man reflekterar efter kampanjen, är att det fortfarande saknas vi-känslan, att jobba tillsammans och att bjuda in hela laget. Precis som uttalats tidigare är Centerpartiet inget annat än summan av sina medlemmar och utgår vi från det och vill vi utvecklas, då behöver vi bryta upp gamla obsoleta grupperingar, självtagna maktpositioner och tillföra ett helt nytt och modernt ledarskap! Medlemmarna är viktiga och det här är en fråga att ta på allvar, en fråga som jag vill driva tills vi får till en förändring som gör skillnad på riktigt.

Ta chansen att träffa oss i Örsundsbro på tisdag eftermiddag och berätta om vilken fråga som är viktigast för dig i höstens val. Klockan 16-18 hittar ni mig och Lena vid ICA Supermarket i Örsundsbro. Fjärdhundra gav mersmak, det fanns fler som ville berätta om sina frågor. Därför kommer vi tillbaka vid flertal tillfällen fram till valet! Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

En tillgänglig skola för alla

En tillgänglig skola för alla

En tillgänglig skola för alla.

Inom offentlig verksamhet behöver inte effektiviseringar alltid vara lika med besparingar. Det kan också vara satsningar och tillskott av medel för att nå bättre resultat, investeringar i förebyggande arbete och för framtiden. Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till eleven fortsätter på universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Om vi ska lyckas med skolan behöver vi prioritera våra insatser.

För det första vill vi förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen. Vi behöver en skola för alla – som ger det bästa till var och en. Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver. Vi vill också att det införs pedagoger, som ska arbeta tillsammans med lärare i undervisningen och göra det möjligt att arbeta i mindre grupper.

För det andra vill vi att det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningen. Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning, men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. Vi vill ha en tydlig och långsiktig kommunal satsning på ett digitalt skollyft. Personal och elever i skolan ska kunna använda den moderna tekniken på bästa sätt i sin undervisning, i alla relevanta ämnen. Lärare, pedagoger och skolledare måste även få en återkommande kompetensutveckling i digitalt lärande.

Slutligen vill vi att skolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Idag är många unga osäkra på sina studieval inför gymnasiet. Kopplingen till jobb och företagande behöver stärkas. Eleverna behöver få mer information för att kunna göra rätt val. Genom att samverka mer med arbetsmarknaden kan fler unga göra ett informerat val till gymnasiet. Vi behöver även stärka studie- och yrkesvägledarnas roll och ha mer praktik. Elever som kan behöva körkort i arbetet som exempelvis undersköterskor ska få ta det i gymnasiet. Entreprenöriellt lärande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan.

Eva-Lena Hellmark Centerpartiet
Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 28/7-18

29 och fortsatt landsbygdsfokus

29 och fortsatt landsbygdsfokus

Under senare tid har jag jobbat hårt med att få ut vårt politiska budskap, att Magnus och Lena Hellmark har ett landsbygdsfokus för den politik vi båda driver lokalt, regionalt och nationellt. Det gäller i högsta grad också för hela Centerpartiet i Enköping där vår politik har något för hela kommunen, men med ett särskilt fokus på landsbygden. Bland annat vill vi i Centerpartiet se till att besluten i kommunen landsbygdssäkras, det vill säga inte är negativa för landsbygden, och därför vill vi omgående inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare. Jag och Rebecka Lindström skriver mer om det här: Enköping behöver landsbygdsutvecklare.

När det gäller favoriter bland kransorterna, för det får man lov att ha även om politiken omfattar hela kommunen, så tittar jag till Fjärdhundra extra mycket

Just utveckling av landsbygden och att stå upp för lantbruket och företagen på landsbygden ligger mig varmt om hjärtat och är något som jag ”brinner” för, det är mina frågor som jag gärna lyfter fram och som engagerar mig. När det gäller favoriter bland kransorterna, för det får man lov att ha även om politiken omfattar hela kommunen, så tittar jag till Fjärdhundra extra mycket. Uppvuxen sen barnsben i trakterna runt Forsby, närmare bestämt Skensta, gör att hjärtat alltid klappar lite extra för den delen av kommunen.

Deltidskårerna är en viktig pusselbit i den kommunala krisberedskapen och ger landsbygden trygghet, den skall vi värna

Det är också därför som jag valde att lyfta upp det goda exemplet i deltidsbrandkåren som finns i Fjärdhundra i min insändare: Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar. Deltidskårerna är en viktig pusselbit i den kommunala krisberedskapen och ger landsbygden trygghet, den skall vi värna. Det gäller naturligtvis alla deltidskårer i Fjärdhundra, Veckholm och Örsundsbro. Läs mer om räddningstjänsten på Räddningstjänsten Enköping-Håbo hemsida.

Landsbygsfokus just nu är tyvärr på kriser och katastrofer kopplade till den ovanligt varma sommaren med minimalt med nederbörd som skapat en torka som vi inte sett på länge. Skogsbränder rasar, i många fall okontrollerat utan möjlighet att kunna släckas helt i nuläget. Konsekvenserna ännu svåra att greppa, men kommer blir stora och påverka oss under en längre tid, stora skogsarealer går bokstavligen talat upp i rök.

Passa på att handla på dig resten av årets köttbehov, köp svenskt kött och frys in

Foderbristen påverkar hästnäringen och animalieproduktion hos lantbruket. Skördarna är tidiga, men verkar trots det bli ganska bra. Som jag skrivit i en insändare så behöver vi konsumenter hjälpa till och Stötta Sveriges bönder! Hur gör vi då det? Jo, genom att handla svenska råvaror före importerade dito, bland annat kött, ser vi till att lantbruksföretagarna kan överleva och fortsätta producera världens bästa närproducerade råvaror. Passa på att handla på dig resten av årets köttbehov, köp svenskt kött och frys in.

Det går fort nu, mindre än 50 dagar kvar till valdagen. Snart öppnar förtidsröstningen och då är din första chans att #kryssahellmark till ett nytt ledarskap

För många kanske fokus ligger mera på läsning under sommaren, tiden finns och lata dagar i hängmattan inbjuder till att läsa böcker som man annars inte hinner med bortom semestern. Själv läser jag en bok skriven av min partiledare, Annie Lööf – Sanningens Ögonblick. Ett signerat exemplar med ett personlig hälsning och en önska om en trevlig sommar och skön ledighet innan valrörelsen går in i spurtläge. Det går fort nu, mindre än 50 dagar kvar till valdagen. Snart öppnar förtidsröstningen och då är din första chans att #kryssahellmark till ett nytt ledarskap. Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september.

Ta chansen att träffa oss i Fjärdhundra på tisdag eftermiddag och berätta om vilken fråga som är viktigast för dig i höstens val. Klockan 16-18 hittar ni mig och Lena vid Tempo i Fjärdhundra och på lördag förmiddag hittar ni oss tittandes på veterantraktorer i Heby, då plöjningen utgår på grund av torkan blir det istället utställning och veteranparad. Börjar klockan 11 i Hårsbäck. Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar

Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar.

Fungerar den kommunala krisberedskapen vid en större krissituation eller enskild stor händelse utan stöd av deltidskårerna på landsbygden? Svaret är nej! Deltidskårerna är en grundläggande pusselbit för krisberedskapen, för att rädda liv och ge trygghet både på landsbygden och runt om i hela Enköpings kommun.

Jag vill med ett nytt ledarskap för Enköping jobba för att räddningstjänsten, särskilt deltidskårerna, ges bra förutsättningar för att finnas kvar i hela kommunen, framförallt på landsbygden. Utöver de nya brandstationerna som redan är byggda eller planeras att byggas, behövs goda möjligheter till utbildning samt bättre arbetsvillkor, personalförsörjning och resursallokering.

En väl fungerande deltidskår är den vid Fjärdhundras brandstation som är en deltidsstation och bemannas dygnet runt, med en styrkan som har en anspänningstid på 8 minuter och har beredskap i hemmet. Stationens primära insatsområde är Fjärdhundra och dess landsbygd, men styrkan åker också på förstärkningslarm runt om i Enköpings kommun. Brandmännen gör ett fantastiskt jobb som räddar både liv och egendom.

Det är viktigt att Enköpings kommun tar lärdom av andra goda exempel runt om i landet, så att alla innevånare i kommunen kan känna sig trygga med att ha en nära räddningstjänst, som arbetar förebyggande och rycker ut när något händer.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 21/7-18

Stötta Sveriges bönder!

Stötta Sveriges bönder!

Stötta svenska bönder, det hållbara valet.

Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk. Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. Just nu slår torkan hårt mot både växt- och köttproduktion och risken för foderbrist är stor. Det är hos våra lokala lantbruksföretag som världens bästa mat produceras, mat som vi konsumenter borde uppskatta mycket mer än vi gör idag.

Svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Men med en vikande självförsörjningsgrad, tyngre pålagor på producenterna i form av regelkrångel och schablonavgifter för tillsyn och en ökande import av varor som tidigare inte var nödvändig behöver den gröna näringen vårt stöd. Vi konsumenter borde starkt överväga att köpa svenska och närproducerade råvaror före import där möjligheten finns.

En råvara som är ett hållbart val är det svenska köttet. Vi har en köttproduktion som ger bland de lägsta klimatavtrycken i hela världen, alla delar av djuret blir något. Vi är ledande inom djuromsorg och friska djur i världen och vi har den lägsta användningen av antibiotika i hela EU. Stötta Sveriges bönder genom att som konsument köpa svenskt närproducerat kött. Sveriges bönder producerar helt klart världens bästa råvaror och på sikt kan man producera landets hela behov av kött.

Stad och land behöver varandra och att exempelvis införa gårdsförsäljning av alkohol ihop med försäljning av andra närproducerade råvaror och tillagad mat ser jag som en bra början att öka medvetenheten om att vi nära oss har tillgång till världens bästa mat!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 18/7-18