Välj en sida
Stötta Sveriges bönder!

Stötta Sveriges bönder!

Stötta svenska bönder, det hållbara valet.

Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk. Det svenska jordbruket handlar om öppna landskap, god omsorg om djuren och en säker matproduktion. Just nu slår torkan hårt mot både växt- och köttproduktion och risken för foderbrist är stor. Det är hos våra lokala lantbruksföretag som världens bästa mat produceras, mat som vi konsumenter borde uppskatta mycket mer än vi gör idag.

Svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor. Men med en vikande självförsörjningsgrad, tyngre pålagor på producenterna i form av regelkrångel och schablonavgifter för tillsyn och en ökande import av varor som tidigare inte var nödvändig behöver den gröna näringen vårt stöd. Vi konsumenter borde starkt överväga att köpa svenska och närproducerade råvaror före import där möjligheten finns.

En råvara som är ett hållbart val är det svenska köttet. Vi har en köttproduktion som ger bland de lägsta klimatavtrycken i hela världen, alla delar av djuret blir något. Vi är ledande inom djuromsorg och friska djur i världen och vi har den lägsta användningen av antibiotika i hela EU. Stötta Sveriges bönder genom att som konsument köpa svenskt närproducerat kött. Sveriges bönder producerar helt klart världens bästa råvaror och på sikt kan man producera landets hela behov av kött.

Stad och land behöver varandra och att exempelvis införa gårdsförsäljning av alkohol ihop med försäljning av andra närproducerade råvaror och tillagad mat ser jag som en bra början att öka medvetenheten om att vi nära oss har tillgång till världens bästa mat!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 18/7-18

28 och sommarens torka

28 och sommarens torka

Härligt med sol och värme säger några, fara och färde med Sveriges livsmedelsproduktionen säger jag! Sommarens torka är ett stort och allvarligt problem för jordbruket och bönderna. Läget för svenskt lantbruk är akut. Sommarens långa period av torka och värme riskerar att få allvarliga konsekvenser. Många bönder vittnar om att skördar torkar bort. Djur måste nödslaktas när fodret inte räcker till. Tyvärr har regeringen varit alltför passiv. Den krisgruppen som Centerpartiet vill se ska följa utvecklingen och se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats.

För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland

Som konsument kan man också bidra och stötta våra bönder genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna kan sälja det kött som kommer från nödslakt. Risken är annars att torkan leder till att för många bönder måste lägga ned. Då kommer vi inte längre kunna välja närodlat kött.

Den svenska maten behövs i hela landet. Vi behöver fler matföretagare, öka den svenska matexporten och skapa fler jobb i de gröna näringarna. För att hela landet ska växa behövs regelförenklingar för lantbruket och fortsatta satsningar på Sverige som matland. Bland annat genom att satsa på unga bönder, stärka den biologiska mångfalden genom att ha fler betande djur och att tillåta gårdsförsäljning av egenproducerat vin och öl.

Den svenska livsmedelskedjan kan – och bör – vara med och hjälpa till att uppnå FN:s globala Agenda 2030-mål. Det är en möjlighet för Sverige som matnation. Med livsmedel av hög kvalitet, säkerhet, djurskydd och miljöhänsyn kan vi exportera produkter och kunskap till andra länder.

Varför ska man då kryssa Hellmark? – Valet kommer att stå mellan att ängsligt blicka tillbaka, eller att gå i spetsen för nya lösningar som gör Enköping och Uppsala ännu bättre. De behövs politiker som vill påverka och vågar förändra. För oss är svaret tydligt. Vi visar vägen framåt! Landsbygdsperspektivet är grundfundamentet i all vår politik och vi har ett särskilt engagemang i frågor som rör landsbygd, jobb och företag, vård och omsorg, grön tillväxt – Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt!

Om du träffat på oss vet du att vi är både öppna och lyhörda. Om du mot förmodan inte träffat på oss, ta chansen och gör det, och berätta om vilken fråga som är viktigast för dig i höstens val! Under måndag hittar ni mig och Lena vid Tempo i Grillby och på lördag förmiddag hittar ni oss på stora torget i Enköping. Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

27 och tyngden på almedalenskidan

27 och tyngden på almedalenskidan

Den politiska hetluften har under veckan legat tung över Almedalen i Visby och både Centerpartiet och Alliansen har presenterat politik som för Sverige framåt! Centerpartiet har föreslagit ett integrationår för nyanlända. Nyanlända som är särskilt motiverade behöver få en chans att snabbt komma in i det svenska samhället. Vi vill också reformera arbetsmarknaden. 100 000 utsatta, huvuddelen av dem nyanlända, ska kunna komma in på arbetsmarknaden nästa mandatperiod. Förutom landsbygden är den viktiga frågan för mig – Värderingskampen. Den måste vi vinna, mot antisemiter, rasister, islamister och nazister. Handling krävs för att skapa trygghet i hela landet.

Vi måste visa att Sverige aldrig kommer att tillhöra hatarna, sade Annie Lööf i sitt tal i Almedalen

Centerpartiets budskap är att vi vill hålla samman och utveckla Sverige. En nyckel är småföretagen som skapar 4 av 5 nya jobb, som är grunden både för att utveckla hela landet och för en bättre integration. Vi tar position för att utveckla landsbygden och klara en trygg vård i hela landet, var du än bor. Vi har en miljöpolitik som riktar in sig på att stoppa utsläppen, inte hindra utvecklingen.

Vi vill ge Sverige ett företagsklimat i världsklass. Då krävs det mer långsiktighet, ansvarstagande och handlingskraft från politiken. Centerpartiet har de konkreta förslag som krävs för att stärka företagen, få fler jobb i hela landet och öka tillväxten, säger Annie Lööf.

Framgångsrika företag och hårt arbetande människor har under de senaste åren gett Sverige en god ekonomisk utveckling. Möjligheten för regeringen att kunna genomföra stora förändringar för att bygga Sverige långsiktigt starkt har varit goda. Trots detta har den gångna mandatperioden varit bortslösad. Regeringen har inte genomfört de strukturreformer som landet behöver. I rapporten Företagen för Sverige framåt – 40 förslag för företagsamhet, jobb och tillväxt under nästa mandatperiod lyfter Centerpartiet bland annat förslag om minskad regelbördan för företagen, underlätta byggande utanför detaljplanelagt område, förenkla möjligheten för generationsväxlingar i familjeföretag, förenkla 3:12-reglerna och förbättrad bredbandsinfrastruktur i hela landet.

Här hittar du rapporten i sin helhet – Företagen för Sverige framåt

Den utdragna torkan som just nu pågår i Sverige drabbar våra bönder hårt, både växt- och djurproduktion påverkas. Foderbristen är på många håll påtaglig, vilket i förlängningen även drabbar hästnäringen. Centerpartiet vill att regeringen agerar och tillsätter en krisgrupp.

Centerpartiet vill att regeringen tillsätter en krisgrupp där handel, politiker, myndigheter och lantbruksnäringen ingår. Krisgruppen ska följa utvecklingen och se till att åtgärder som hjälper Sveriges livsmedelsproduktion så snabbt som möjligt kommer på plats.Det är också viktigt att åtgärderna tar hänsyn till de olika förutsättningar som finns runt om i hela landet. Tyvärr innebär klimatförändringarna att en sådan krisgrupp även måste titta på vad som kan göras på längre sikt – hur jordbruket ska bli mindre sårbart i ett varmare klimat i framtiden.

Som konsumenter kan vi bidra i direkt handling för att stötta våra Svenska bönder, genom att endast handla svenskt kött, så att bönderna kan sälja det kött som kommer från nödslakt på grund av torkan. Om vi inte ställer om vårt val till svenskt kött före importerat, är risken stor att torkan leder till att bönder måste lägga ned sin köttproduktion. Då kommer vi inte längre kunna välja närodlat kött. För mig är det en självklarhet att så ofta som möjligt välja svenskproducerad mat. Nu är det ännu viktigare, det är dags för samling och handling.

Under veckan kommer jag jobba med min kampanjplan och uppdatera den inför slutspurten, stuva om några var, när och hur. På grund av oförutsedda händelser blir det trots sommaruppehållet en extra nämnd. Under eftermiddagen på onsdag hittar ni mig utanför affären i Grillby och på lördag förmiddag hittar ni mig på stora torget i Enköping igen, efter en stunds uppehåll är jag åter i närheten av torgbrunnen.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

26 och en levande landsbygd

26 och en levande landsbygd

Vilken valfråga är viktigast för dig? – Det är en fråga som jag kommer att ställa till alla jag möter i samtal, hela vägen fram till valdagen. Lyhörda politiker, det finns faktiskt och jag vill påstå att jag är just en sådan. För mig personligen, som har landsbygdsperspektivet som grundfundamentet i all min politik, blir det väldigt lätt ett djupt fokus på frågor som rör just landsbygd, företagande och förutsättningarna att bo och verka utanför tätorten Enköping. Det är både på gott och ont, men jag väljer att se det som enbart gott och något som kommer hela kommunen till gagn. Vår landsbygd runt omkring i hela Enköpings kommun är i högsta grad levande, men har den samma förutsättningar som tätorten Enköping? Jag påstår att svaret är nja och säger att landsbygden ska utvecklas, inte avvecklas. Landsbygdsutvecklingen måste komma högre upp på agendan!

Politik som är hållbar och gör skillnad under lång tid framåt. Vi behöver en levande landsbygd med förutsättningar att bedriva ett hållbart jordbruk, svenska bönder ska konkurrera på rättvisa villkor

Det är ju bland annat hos företag på landsbygden och ute i olika föreningar som idéer kommer till liv och sedan blir nationella produkter eller projekt. Det är hos våra lokala lantbruksföretag som världens bästa mat produceras, mat som vi konsumenter borde uppskatta långt mycket mer än vi gör idag. Med en vikande självförsörjningsgrad och tyngre pålagor på producenterna i form av regelkrångel och schablonavgifter ökar importen av varor som tidigare inte var nödvändig. Istället för att som konsument enbart stirra sig blind på prislappen bör du och jag starkt överväga att själviskt stödja den lokala produktionen. Att införa gårdsförsäljning av alkohol, andra närproducerade varor och tillagad mat ser jag som en början att öka medvetenheten om att vi nära oss har tillgång till världens bästa råvaror och mat!

Det krävs ett lyhört ledarskap som är pragmatiskt i sitt sätt att lösa uppgiften, inte fyrkantighet och Zlatan. Centerpartiet i Enköping är bättre än så!

Hur ser vägen ut när man tittar genom framtidens fönster? Ni har eventuellt hört mig nämna att det behövs Ett nytt ledarskap för Enköping, Uppsala och Sverige? Det är inte utan anledning att det blivit ett mantra, för om det är något som ska lyftas upp är det en mer eller mindre förlorad mandatperiod för landsbygden. För mycket har fått handla om några enstaka byggnader, gropar och skällande på det föregående styret. Landsbygden är normalt inte högt på agendan men har varit ännu lägre prioriterad under nuvarande mandatperiod. Det måste det bli ändring på, och för att det ska bli verklighet behövs det ett nytt ledarskap som från dag ett kan komma igång och jobba med nya idéer och hoppa ur gamla gropar som med tid blivit rejält fyllda med lera och dynga. Jag ser fram emot att få hugga tag i politiken med ett nytt styre efter valet!

För att Centerpartiet i Enköping ska nå framgång under kommande mandatperiod och i kommande val krävs det att man sätter laget före jaget och jobbar tillsammans för att visa bredden på kompetensen och de politiska idéerna som finns på alla nivåer och inom alla syskonorganisationer i partiet. Det krävs ett lyhört ledarskap som är pragmatiskt i sitt sätt att lösa uppgiften, inte fyrkantighet och Zlatan. Centerpartiet i Enköping är bättre än så! Jag tänker att Centerpartiet i Enköping behöver utvecklas och förändras från det gamla för att nå framgång framåt. Jag vet att Centerpartiet i Enköping kan ta de tuffa besluten och nå framgång i sin utveckling, för så bra är Centerpartiet i Enköping tillsammans!

Under veckan kommer det för min del mest att handla om politisk omvärldsbevakning från olika utspel och aktiviteter kopplade till Almedalen som pågår för fullt i Visby. På onsdag den 4 juli är det Centerpartiets dag och då kommer det hända massor kring vårt parti, ser fram emot Annies tal kl. 19:00 på stora scenen i Almedalen. Följ gärna talet på SVT/webben och kryssahellmark FRAMÅT!

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

19 och stora torget i Enköping

19 och stora torget i Enköping

Eva-Lena Hellmark och Birgit Johansson från Enköpingsbygdens Centerkvinnor

Under lördag förmiddag med strålande väder på stora torget i Enköping, ackompanjerade av Enköpings dragspelsklubb, sålde jag och Lena lotter för Enköpingsbygdens Centerkvinnor.

Enköpingsbor vi har träffat vill ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg

Vi pratade politik. Kampanjade för #kryssahellmark, Centerpartiet och Centerkvinnorna. Sålde lotter och träffade Enköpingsbor. Många frågor berörde som väntat migration och integration, men också vård och omsorg. Landsbygd och stad, hela kommunen.

De flesta personer som vi pratade med hade utgångspunkt i rikspolitiken, även om lokalpolitiken efter en stund lyste igenom inom vissa områden. Socialdemokraterna gjorde oss sällskap för en stund, men för övrigt var Centerpartiet och Centerkvinnorna ensamma om att möta väljarna denna soliga dag. Ni som missade att möta oss och prata får fler chanser framåt!

Äkta Centerpolitik och de frågor som jag och Lena driver!

Sammanfattar man samtalen som vi hade med Enköpingsborna så vill de ha ordning och reda på ekonomin och kärnverksamheten – Vård, skola och omsorg. Därefter sätter man resterande projekt och byggnationer. Tydligt att man vill ha en politik som ser hela kommunen, både landsbygd och stad. Företagare, jobb och sysselsättning är viktig för att få in mer till det gemensamma – Äkta Centerpolitik och de frågor som jag och Lena driver!

Förra veckan skrev jag om jakt- och viltvårdspolitiken, hur en landsbydsföretagare har tappat orken på grund av ständiga attacker av varg på sin fårbesättning utan att få stöd från staten att med hjälp av skyddsjakt hantera vargproblemet. Debatten fortsätter i media och LRF gör ett bra jobb för att driva på. Det finns anledning att återkomma i frågan, även om Centerpartiet är tydliga kring instrumentet skyddsjakt på varg.

Magnus kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen och Lena till Regionfullmäktige. Vi driver politik för landsbygd och stad i Enköpings kommun och Uppsala län

Lena och jag kommer fortsatt att var på torget under sommaren, så om du har några frågor till oss eller idéer på politik som du tycker att jag eller Lena ska ta tag i så är du välkommen att träffa oss på torget eller kontakta oss på annat vis. Magnus kandiderar till kommunfullmäktige och till Riksdagen och Lena till Regionfullmäktige. Vi driver politik för landsbygd och stad i Enköpings kommun och Uppsala län.

Under nästa vecka blir det på måndag möte med distriktsstyrelsen i Uppsala och på onsdag kommer Kristina Yngwe på besök för Centerpartiet i Enköpings gemensamma arrangemang med Alliansen – Samtal på temat, Alliansregering det bästa miljövalet! Välkommen till kommunhuset klockan 18 för inledande fika och mingel, träffa mig och prata politik. Programmet börjar 18:30.

För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap.

Magnus Hellmark, Centerpartiet