Välj en sida
Bakåt istället för framåt?

Bakåt istället för framåt?

Politik och demokrati

Politik och demokrati, är det något för alla eller är det avsett att vara för några få utvalda? Demokrati betyder ju ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke med demokrati är att de allra flesta som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras, till exempel genom regelbundna val. En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. I en demokrati ska man få tänka och tycka vad man vill och ha möjlighet att uttrycka sina åsikter öppet i tal eller skrift.

Jag hade inför årsmötet fått frågan från valberedningen om att ställa upp som ordförande efter att under flera år varit kretsens vice ordförande

Grunden för den svenska folkrörelsen är en tro på individens vilja och kunnande. Den lilla människan ska själv kunna skapa sin framtid, genom skola och utbildning, genom eget arbete, genom det demokratiska valet. Det spelar ingen roll om man är man eller kvinna, rik eller fattig, borgare eller bonde. Det är själva människovarandet som är det som skapar den jämlika rätten att vara samhällsmedborgare. Varje människa är unik och oändligt värdefull.

Engagera sig i en folkrörelse?

Varför lyfter jag då en fråga om politik och demokrati och varför ställer jag mig frågan om vem som borde syssla med politik och engagera sig i en folkrörelse?

Det som hände har fått mig att må riktigt uselt, en känsla och en upplevelse av att inte vara önskvärd, en känsla som inte går att släppa än idag

Grunden till att jag lyfter mina funderingar utgår från mina reflektioner av en mycket märklig händelse som utspelade sig vid Centerpartiets årsmöte i Enköping. Jag hade inför årsmötet fått frågan från valberedningen om att ställa upp som ordförande efter att under flera år varit kretsens vice ordförande, jag hade tackat ja och såg fram emot årsmötet och en bra förändring framåt. Vad som istället utspelade sig den kvällen var något mellan en ”polsk riksdag” och en Kafka-liknande maktdemonstration – ”Det såg jag inte komma”

Medlemmar från den ”innersta kretsen” anklagar valberedningen och andra medlemmar för både det ena och det andra. Man bombarderar friskt på enligt ett väl inövat mönster. Utan motivering eller förklaring förkastar man helt min kandidatur och lyfter istället in sin egna, något avdankade kandidat – ”Det såg jag inte komma”

Allt jag hade medverkat till var att svara ja på frågan från valberedningen

Vad har jag gjort för fel för att med mer eller mindre odemokratisk medel och utan någon förklaring tryckas undan på det sättet? Allt jag hade medverkat till var att svara ja på frågan från valberedningen. Det som hände har fått mig att må riktigt uselt, en känsla och en upplevelse av att inte vara önskvärd, en känsla som inte går att släppa än idag. Jag har inget svar på min fråga utan kan bara konstatera att delar av Centerpartiet är emot förändringar och vill gå bakåt istället för framåt! – ”Det såg jag inte komma”

Färre engagerar sig i politiska partier

Trenden visar på att allt färre engagerar sig i politiska partier och i folkrörelser i allmänhet. Att den här typen av maktstrukturer då fortfarande tillåts att finnas kvar och verka helt oemotsagda är mycket beklagligt för både politiken och demokratin. Oskrivna regler som anpassas via godtycklighet ena dagen och via hård regelstyrning andra dagar, för att passa en specifik agenda – Det spär på politikerföraktet och hindrar oss från att bli fler inom politiken!

Att få fler att tillsammans engagera sig inom politiken, att få fler medlemmar till Centerpartiet, det borde utan minsta tvekan vara prio ett. Är man osäker på hur Centerpartiet ser på saken så kan man med fördel ta sig tiden att studera både våra stadgar och arbetsordning som är tydliga redan från de första paragraferna…

§1 Grundidé – Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Ansvar för varandra och för naturens ekosystem ska vara vägledande när samhället formas.

§2 Syfte – Centerpartiet är ett politiskt parti och en öppen folkrörelse som inom sin organisation samlar och engagerar människor som tillsammans vill arbeta för en samhällsutveckling i enlighet med de värderingar och slutsatser som finns i Centerpartiets idéprogram.

I förorden står också att läsa; Politiskt arbete i Centerpartiet utgår från var och ens vilja och möjlighet att engagera sig. Det politiska engagemanget kan se olika ut. Genom att främja nya initiativ och kreativitet bland människor som vill verka för Centerpartiets politiska idéer utvecklas en politisk folkrörelse för framtiden.

Mats, jag beundrar dig!

I en tidigare kommentar på Facebook som jag gjorde på ett inlägg av en kär vän och Centerkollega, som hade hamnat i en liknande situation, hade jag ännu inte landat i vad som hänt och begränsade mig i någon slags foglig anda…

Mats, jag beundrar dig och hur du har hanterat situationen 💚 liksom för mig finns inget alternativ till Centerpartiets politik som är rätt väg framåt. Jag skulle vilja berätta om en liknande situation med små människor som är rädda för förändring, men jag inser att det bara skull användas emot mig och fler nedvärderande etiketter skulle klistras på min rygg och helt kväva det engagemang som finns kvar. Att inte kunna engagera sig på riktigt för att det finns små grupperingar som blockerar utveckling kommer bara göra att färre och färre engagerar sig inom politiken och spä på politikerföraktet. Du har helt rätt i att ett engagemang ska kännas bra och rätt, Centerpartiet ska vara ett välkomnande och öppet parti och inte ett som stänger dörrar och exkluderar. Jag tror på förändring framåt! 🍀

Nu när jag landat känns det mer rätt än någonsin att berätta om mina reflektioner. Det är värt så mycket mer att kämpa vidare för det jag tror på och driva mina frågor än att sätta sig ner och ge upp. Politik och demokrati är något för alla och inte enbart för några få utvalda – Det såg jag komma!

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Politik är ett hundgöra

Politik är ett hundgöra

Sträcker på tassarna

Politiken i sig är bland det roligaste man kan hålla på med, men att vara i politiken som politiker är ett hundgöra. Jag tittar på mina egna hundar som ligger i soffan och sträcker på tassarna och inser att de har det ganska bra, både i soffans värme och på promenader ute i snön. Jag som politiker får däremot kämpa för att påverka och förändra i de frågor som rör mina väljare, som att pulsa i meterdjup snö. Jag klagar inte över det, för det är en del i att komma framåt, genom att kämpa.

Politik handlar för mig om samtal och förändring, förändring till det bättre. Samtalet är ofta kopplat till möte med fika och för oss Centerpartister är fika ofrånkomligt och en del av mötet med medlemmar och väljare – Kaffe och politik!

Politiken i sig är bland det roligaste man kan hålla på med, men att vara i politiken som politiker är ett hundgöra.

Våren här igen

Snart har vi våren här igen och allt blir mycket lättare, dags att ladda batterierna och ladda för en ny valrörelse. Du glömmer väl inte bort att det är val till EU den 26 maj?! Du träffar mig och många andra Centerpartister ute i bygden, passa på att fråga oss om EU och prata om dina viktiga frågor.

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

39 och en digitaliserad landsbygd

39 och en digitaliserad landsbygd

Bo, leva och verka på landsbygden

Enköpings kommun ska ha en levande landsbygd. Man ska kunna bo i hela kommunen och ändå ha nära tillgång till grundläggande service eller i alla fall rimlig närhet till service. Det är svårt att föreställa sig hur vårt samhälle skulle se ut utan internet. Vi vill bygga ut bredbandsnätet till alla delar av kommunen. Alla människor i vår kommun ska kunna vara uppkopplade.

Tekniken gör det möjligt med god service, som exempelvis kontakt med myndigheter och sjukvård. För att det ska bli så bra som möjligt krävs att lokala och regionala krafter är med och tar initiativ till utvecklingen. Människor ska kunna betala sina räkningar via nätet och ta del av olika elektroniska samhällstjänster. Allt detta har stor betydelse för landsbygdens utveckling.

Uppkopplade 2025

Vi vill att alla hushåll och arbetsplatser där efterfrågan finns, ska vara uppkopplade senast 2025. Därför måste vi fortsätta att prioritera utbyggnaden av bredband på landsbygden. För att genomföra detta behövs kreativa lösningar som exempelvis samförläggning av bredbandsinfrastruktur med annan infrastruktur och en mer snabbfotad användning av frekvenser för mobilt bredband. I Alliansregeringen satsade vi mycket pengar på bredband. Det är en satsning som har gett resultat, men fortfarande finns mer kvar att göra för att Sverige verkligen ska vara bäst i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Av Sveriges 290 kommuner säger 255 stycken att de har för få bostäder. På landsbygden är det ofta särskilt svårt att bygga nytt. Det gör att klyftorna mellan stad och land riskerar att växa ytterligare. I en del landsbygdskommuner är kostnaderna för att bygga högre än vad huset är värt när det är färdigbyggt. Det gör att det blir svårt att få fram nya bostäder i dessa kommuner, trots att de har bostadsbrist.

Med det sagt, är det rimligt att Enköpings Hyresbostäder drar sig ur satsningar i kransorterna för att fokusera sitt byggande till centrala Enköping? Dessutom genom utförsäljning av bestånd i kransorterna utan att bygga nytt?

Jag tycker att det är orimligt att landsbygden och kransorterna blir lidande, det är dags att se över regelverken och förenkla värderingsregler för bostadsbyggande på landsbygden samt införa enklare byggregler utanför detaljplanelagt område så att möjligheterna ökar att fler bygger nya bostäder på landsbygden. Det gäller både privatpersoner och kommunala bostadsbolag som Enköpings Hyresbostäder.

Fortsatt framåt

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? Nyfiken på de frågor jag driver, på mig eller vill du bjuda in mig till ett möte? Kampanjen för #kryssahellmark slutade inte bara för att valet är över, nu gäller val 2022! Jag kommer besöka olika platser i vår kommun och ute i länet under mandatperioden, håll utkik efter fler event på facebook och hör av dig till mig om du/ni vill boka in ett möte.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

30 och i skolbänken för livet

30 och i skolbänken för livet

Ett område som är viktigt inom politiken är skolan, där jobbar och sliter nästa generation och förbereder sig för vuxenlivet. Skolan kommer in, i många fall i rätt tid och kan jobba förebyggande, upptäcka om det behövs extra hjälp eller stimulans. Har vi en tillgänglig skola för alla med nuvarande politisk styrning? Jag och Eva-Lena menar att vi har en del att jobba med utifrån våra egna erfarenheter som föräldrar till barn med särskilda behov och som i Eva-Lenas fall som lärare och pedagog. Vi har skrivit en debattartikel om det tre områden som vi ser behöver åtgärdas för att få En tillgänglig skola för alla.

Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll

Inom offentlig verksamhet behöver inte effektiviseringar alltid vara lika med besparingar. Det kan också vara satsningar och tillskott av medel för att nå bättre resultat, investeringar i förebyggande arbete och för framtiden. Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till eleven fortsätter på universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Om vi ska lyckas med skolan behöver vi prioritera våra insatser.

Äntligen närmar det sig valspurt, det märktes tydligt i söndags då vi medverkade vid en valupptakt som Centerkvinnorna i Uppsala län hade organiserat hemma hos Margareta och Gunnar Söderqvist i Alunda-Sydinge. Det bjöds på mustig soppa med tillbehör, tipspromenad, boule och såklart kaffe och politik. Sommarens (första?) regn passade på att dåna ned… Härligt, nu är vi på gång framåt!

Kampanj med #kryssahellmark i Fjärdhundrabygden en tisdag eftermiddag, kan det vara något? Absolut! Utanför Tempo i Fjärdhundra och på Facebook får man svar på frågan – Vilken fråga är viktigast för dig? Riktigt bra svar till och med. Några frågor som vi tar med oss in i det fortsatta politiska arbetet handlade om bredbandsutbyggnad i Gölja, ledarskap och vad nästa generations politiker som nu tar över kan erbjuda Fjärdhundrabygden.

Vill vi utvecklas, då behöver vi bryta upp gamla obsoleta grupperingar, självtagna maktpositioner och tillföra ett helt nytt och modernt ledarskap!

Baksidan, för det finns en sådan när man reflekterar efter kampanjen, är att det fortfarande saknas vi-känslan, att jobba tillsammans och att bjuda in hela laget. Precis som uttalats tidigare är Centerpartiet inget annat än summan av sina medlemmar och utgår vi från det och vill vi utvecklas, då behöver vi bryta upp gamla obsoleta grupperingar, självtagna maktpositioner och tillföra ett helt nytt och modernt ledarskap! Medlemmarna är viktiga och det här är en fråga att ta på allvar, en fråga som jag vill driva tills vi får till en förändring som gör skillnad på riktigt.

Ta chansen att träffa oss i Örsundsbro på tisdag eftermiddag och berätta om vilken fråga som är viktigast för dig i höstens val. Klockan 16-18 hittar ni mig och Lena vid ICA Supermarket i Örsundsbro. Fjärdhundra gav mersmak, det fanns fler som ville berätta om sina frågor. Därför kommer vi tillbaka vid flertal tillfällen fram till valet! Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

En tillgänglig skola för alla

En tillgänglig skola för alla

En tillgänglig skola för alla.

Inom offentlig verksamhet behöver inte effektiviseringar alltid vara lika med besparingar. Det kan också vara satsningar och tillskott av medel för att nå bättre resultat, investeringar i förebyggande arbete och för framtiden. Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till eleven fortsätter på universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Om vi ska lyckas med skolan behöver vi prioritera våra insatser.

För det första vill vi förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen. Vi behöver en skola för alla – som ger det bästa till var och en. Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver. Vi vill också att det införs pedagoger, som ska arbeta tillsammans med lärare i undervisningen och göra det möjligt att arbeta i mindre grupper.

För det andra vill vi att det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningen. Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning, men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. Vi vill ha en tydlig och långsiktig kommunal satsning på ett digitalt skollyft. Personal och elever i skolan ska kunna använda den moderna tekniken på bästa sätt i sin undervisning, i alla relevanta ämnen. Lärare, pedagoger och skolledare måste även få en återkommande kompetensutveckling i digitalt lärande.

Slutligen vill vi att skolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Idag är många unga osäkra på sina studieval inför gymnasiet. Kopplingen till jobb och företagande behöver stärkas. Eleverna behöver få mer information för att kunna göra rätt val. Genom att samverka mer med arbetsmarknaden kan fler unga göra ett informerat val till gymnasiet. Vi behöver även stärka studie- och yrkesvägledarnas roll och ha mer praktik. Elever som kan behöva körkort i arbetet som exempelvis undersköterskor ska få ta det i gymnasiet. Entreprenöriellt lärande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan.

Eva-Lena Hellmark Centerpartiet
Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 28/7-18