Välj en sida
31 och Valkonvent

31 och Valkonvent

Nu är det framåt som gäller, laddad till tänderna med energi och driv ska vi tillsamman göra den bästa valrörelsen någonsin! Vill ni se ett nytt ledarskap för Enköping? Någon som tar tillvara era frågor och brinner för landsbygd och stad? Då gäller det att ligga i och låta pennorna glöda, se till att – Kryssa Hellmark!

Valkonvent med 800 Centerpartister och ett gäng kärlekstroll drog i gång i fredags. Nu otroligt laddade efter massa häftig inspiration och en redig centerfest – energi, pepp och ett redigt go! Valspurt!!!

Nyss hemkommen efter flera dagar med massor av politik, kaffe och centervänner satte jag mig i fåtöljen här hemma för att reflektera och summerar den gångna Centerhelgen. En helg som började med massa goa återseenden när Centerpartiets Valkonvent med 800 Centerpartister och ett gäng kärlekstroll drog i gång i fredags. Nu otroligt laddade efter massa häftig inspiration och en redig centerfest – energi, pepp och ett redigt go! Valspurt!!! Avslutade med ännu mer kärlek när jag, Lena och 500 Centerpartister stod upp för alla människors lika rätt och värde under Stockholm Pride.

Svensk sjukvård är fantastisk. Varje dag gör anställda inom vården och omsorgen stora insatser för att rädda liv och vårda sjuka och skadade människor. Men på många platser råder det akut brist på vårdpersonal. Trots att kvaliteten i svensk sjukvård är hög får fortfarande många människor vänta på vård alldeles för länge. Sedan regeringen tog bort kömiljarden har vårdköerna växt. Samtidigt hotar regeringen privata vårdgivare med ny lagstiftning så att färre vågar investera och öppna nya vårdcentraler.

Nästan en av fem lider av psykisk ohälsa. Många av dessa är kvinnor och/eller unga. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa

Många människor saknar också en fast läkarkontakt. I stället möts patienter av ny och okänd personal vid varje nytt besök på vårdcentralen. Trygga relationer och viktig kunskap om en persons hälsohistoria går förlorad – Vi måste korta vårdköerna och låt vården komma närmare!

För att öka tryggheten måste vården bli mer tillgänglig och komma närmare människor

Nästan en av fem lider av psykisk ohälsa. Många av dessa är kvinnor och/eller unga. Nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar beror på psykisk ohälsa. För att minska den psykiska ohälsan måste det förebyggande arbetet öka och insatser sättas in i ett tidigt skede. Samverkan behövs mellan vård, skola och omsorg. För att utreda och behandla de som lider av psykisk sjukdom måste köerna till den psykiatriska vården bort. För att öka tryggheten måste vården bli mer tillgänglig och komma närmare människor.

För att snabbt hjälpa människor med psykisk ohälsa vill Centerpartiet

  • Inför en ny vårdform där patienter snabbt får hjälp vid lättare psykisk ohälsa.
  • Korta de långa köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.
  • Inför en samordnad barn- och ungdomshälsa, som får ansvar för barns hälsa, från graviditet tills de fyllt 25 år.

På torsdag den 9/8 träffar ni mig på Cafékväll med Hebycentern vid Mårtsbogården i Östervåla. Arrangemanget startar klockan 19 och Centerpatiets vice ordförande Anders W Jonsson medverkar. Fjärdhundra gav som sagt mersmak, det fanns fler som ville berätta om sina frågor. Jag återkommer så snart som möjligt med nytt datum! Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

Framåt!

Framåt!

Valet i höst är viktigare än på länge. Vi lever i en turbulent tid där allt fler målar med svarta penseldrag – och då misstro och främlingsfientlighet breder ut sig. Mer än någonsin behöver vi stå för medmänsklighet, våga se möjligheter och tro på människors drivkrafter. Det har blivit viktigare än någonsin att ta ställning.

Vi vill framåt – Kryssa Hellmark!

30 och i skolbänken för livet

30 och i skolbänken för livet

Ett område som är viktigt inom politiken är skolan, där jobbar och sliter nästa generation och förbereder sig för vuxenlivet. Skolan kommer in, i många fall i rätt tid och kan jobba förebyggande, upptäcka om det behövs extra hjälp eller stimulans. Har vi en tillgänglig skola för alla med nuvarande politisk styrning? Jag och Eva-Lena menar att vi har en del att jobba med utifrån våra egna erfarenheter som föräldrar till barn med särskilda behov och som i Eva-Lenas fall som lärare och pedagog. Vi har skrivit en debattartikel om det tre områden som vi ser behöver åtgärdas för att få En tillgänglig skola för alla.

Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll

Inom offentlig verksamhet behöver inte effektiviseringar alltid vara lika med besparingar. Det kan också vara satsningar och tillskott av medel för att nå bättre resultat, investeringar i förebyggande arbete och för framtiden. Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till eleven fortsätter på universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Om vi ska lyckas med skolan behöver vi prioritera våra insatser.

Äntligen närmar det sig valspurt, det märktes tydligt i söndags då vi medverkade vid en valupptakt som Centerkvinnorna i Uppsala län hade organiserat hemma hos Margareta och Gunnar Söderqvist i Alunda-Sydinge. Det bjöds på mustig soppa med tillbehör, tipspromenad, boule och såklart kaffe och politik. Sommarens (första?) regn passade på att dåna ned… Härligt, nu är vi på gång framåt!

Kampanj med #kryssahellmark i Fjärdhundrabygden en tisdag eftermiddag, kan det vara något? Absolut! Utanför Tempo i Fjärdhundra och på Facebook får man svar på frågan – Vilken fråga är viktigast för dig? Riktigt bra svar till och med. Några frågor som vi tar med oss in i det fortsatta politiska arbetet handlade om bredbandsutbyggnad i Gölja, ledarskap och vad nästa generations politiker som nu tar över kan erbjuda Fjärdhundrabygden.

Vill vi utvecklas, då behöver vi bryta upp gamla obsoleta grupperingar, självtagna maktpositioner och tillföra ett helt nytt och modernt ledarskap!

Baksidan, för det finns en sådan när man reflekterar efter kampanjen, är att det fortfarande saknas vi-känslan, att jobba tillsammans och att bjuda in hela laget. Precis som uttalats tidigare är Centerpartiet inget annat än summan av sina medlemmar och utgår vi från det och vill vi utvecklas, då behöver vi bryta upp gamla obsoleta grupperingar, självtagna maktpositioner och tillföra ett helt nytt och modernt ledarskap! Medlemmarna är viktiga och det här är en fråga att ta på allvar, en fråga som jag vill driva tills vi får till en förändring som gör skillnad på riktigt.

Ta chansen att träffa oss i Örsundsbro på tisdag eftermiddag och berätta om vilken fråga som är viktigast för dig i höstens val. Klockan 16-18 hittar ni mig och Lena vid ICA Supermarket i Örsundsbro. Fjärdhundra gav mersmak, det fanns fler som ville berätta om sina frågor. Därför kommer vi tillbaka vid flertal tillfällen fram till valet! Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu

En tillgänglig skola för alla

En tillgänglig skola för alla

En tillgänglig skola för alla.

Inom offentlig verksamhet behöver inte effektiviseringar alltid vara lika med besparingar. Det kan också vara satsningar och tillskott av medel för att nå bättre resultat, investeringar i förebyggande arbete och för framtiden. Vi menar att Enköping behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i kommunen du bor eller vilken bakgrund du har ska inte spela någon roll. Utbildningen ska hålla hög klass, från förskolan, ända upp till eleven fortsätter på universitet och forskningsnivå. Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle. Om vi ska lyckas med skolan behöver vi prioritera våra insatser.

För det första vill vi förbättra insatserna för elever som inte når kunskapsmålen. Vi behöver en skola för alla – som ger det bästa till var och en. Alla elever som lämnar grundskolan ska kunna läsa och skriva och ha grundläggande kunskaper i matematik. Skolan ska också sträva efter att alla elever lämnar skolan med godkända betyg. För oss är det viktigt att varje elev blir mött där den står. Den som inte har lika lätt att lära ska få hjälp och stöd att utveckla sina kunskaper. Den som har lätt för sig ska få utmaningar och stöd att fortsätta utvecklas. Det behövs fler lärare med specialpedagogisk kompetens i skolan, som kan se till att eleverna får det stöd de behöver. Vi vill också att det införs pedagoger, som ska arbeta tillsammans med lärare i undervisningen och göra det möjligt att arbeta i mindre grupper.

För det andra vill vi att det digitala perspektivet ska inkluderas i alla delar av utbildningen. Många kommuner och andra huvudmän har varit bra på att köpa in datorer och annan utrustning, men den digitala pedagogiken har inte alltid följt med. Vi vill ha en tydlig och långsiktig kommunal satsning på ett digitalt skollyft. Personal och elever i skolan ska kunna använda den moderna tekniken på bästa sätt i sin undervisning, i alla relevanta ämnen. Lärare, pedagoger och skolledare måste även få en återkommande kompetensutveckling i digitalt lärande.

Slutligen vill vi att skolan ska vara en miljö där elever lär för livet, i en miljö som är anpassad efter varje individs behov och förutsättningar. Idag är många unga osäkra på sina studieval inför gymnasiet. Kopplingen till jobb och företagande behöver stärkas. Eleverna behöver få mer information för att kunna göra rätt val. Genom att samverka mer med arbetsmarknaden kan fler unga göra ett informerat val till gymnasiet. Vi behöver även stärka studie- och yrkesvägledarnas roll och ha mer praktik. Elever som kan behöva körkort i arbetet som exempelvis undersköterskor ska få ta det i gymnasiet. Entreprenöriellt lärande gör att eleverna blir bättre på att ta ansvar, fatta beslut, kommunicera och samarbeta. Det måste vara ett naturligt förhållningssätt i skolan.

Eva-Lena Hellmark Centerpartiet
Magnus Hellmark, Centerpartiet

 

Insändare publicerad i EP 28/7-18

29 och fortsatt landsbygdsfokus

29 och fortsatt landsbygdsfokus

Under senare tid har jag jobbat hårt med att få ut vårt politiska budskap, att Magnus och Lena Hellmark har ett landsbygdsfokus för den politik vi båda driver lokalt, regionalt och nationellt. Det gäller i högsta grad också för hela Centerpartiet i Enköping där vår politik har något för hela kommunen, men med ett särskilt fokus på landsbygden. Bland annat vill vi i Centerpartiet se till att besluten i kommunen landsbygdssäkras, det vill säga inte är negativa för landsbygden, och därför vill vi omgående inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare. Jag och Rebecka Lindström skriver mer om det här: Enköping behöver landsbygdsutvecklare.

När det gäller favoriter bland kransorterna, för det får man lov att ha även om politiken omfattar hela kommunen, så tittar jag till Fjärdhundra extra mycket

Just utveckling av landsbygden och att stå upp för lantbruket och företagen på landsbygden ligger mig varmt om hjärtat och är något som jag ”brinner” för, det är mina frågor som jag gärna lyfter fram och som engagerar mig. När det gäller favoriter bland kransorterna, för det får man lov att ha även om politiken omfattar hela kommunen, så tittar jag till Fjärdhundra extra mycket. Uppvuxen sen barnsben i trakterna runt Forsby, närmare bestämt Skensta, gör att hjärtat alltid klappar lite extra för den delen av kommunen.

Deltidskårerna är en viktig pusselbit i den kommunala krisberedskapen och ger landsbygden trygghet, den skall vi värna

Det är också därför som jag valde att lyfta upp det goda exemplet i deltidsbrandkåren som finns i Fjärdhundra i min insändare: Deltidsbrandkårerna ska finnas kvar. Deltidskårerna är en viktig pusselbit i den kommunala krisberedskapen och ger landsbygden trygghet, den skall vi värna. Det gäller naturligtvis alla deltidskårer i Fjärdhundra, Veckholm och Örsundsbro. Läs mer om räddningstjänsten på Räddningstjänsten Enköping-Håbo hemsida.

Landsbygsfokus just nu är tyvärr på kriser och katastrofer kopplade till den ovanligt varma sommaren med minimalt med nederbörd som skapat en torka som vi inte sett på länge. Skogsbränder rasar, i många fall okontrollerat utan möjlighet att kunna släckas helt i nuläget. Konsekvenserna ännu svåra att greppa, men kommer blir stora och påverka oss under en längre tid, stora skogsarealer går bokstavligen talat upp i rök.

Passa på att handla på dig resten av årets köttbehov, köp svenskt kött och frys in

Foderbristen påverkar hästnäringen och animalieproduktion hos lantbruket. Skördarna är tidiga, men verkar trots det bli ganska bra. Som jag skrivit i en insändare så behöver vi konsumenter hjälpa till och Stötta Sveriges bönder! Hur gör vi då det? Jo, genom att handla svenska råvaror före importerade dito, bland annat kött, ser vi till att lantbruksföretagarna kan överleva och fortsätta producera världens bästa närproducerade råvaror. Passa på att handla på dig resten av årets köttbehov, köp svenskt kött och frys in.

Det går fort nu, mindre än 50 dagar kvar till valdagen. Snart öppnar förtidsröstningen och då är din första chans att #kryssahellmark till ett nytt ledarskap

För många kanske fokus ligger mera på läsning under sommaren, tiden finns och lata dagar i hängmattan inbjuder till att läsa böcker som man annars inte hinner med bortom semestern. Själv läser jag en bok skriven av min partiledare, Annie Lööf – Sanningens Ögonblick. Ett signerat exemplar med ett personlig hälsning och en önska om en trevlig sommar och skön ledighet innan valrörelsen går in i spurtläge. Det går fort nu, mindre än 50 dagar kvar till valdagen. Snart öppnar förtidsröstningen och då är din första chans att #kryssahellmark till ett nytt ledarskap. Förtidsröstningen startar den 22 augusti och pågår fram till valdagen den 9 september.

Ta chansen att träffa oss i Fjärdhundra på tisdag eftermiddag och berätta om vilken fråga som är viktigast för dig i höstens val. Klockan 16-18 hittar ni mig och Lena vid Tempo i Fjärdhundra och på lördag förmiddag hittar ni oss tittandes på veterantraktorer i Heby, då plöjningen utgår på grund av torkan blir det istället utställning och veteranparad. Börjar klockan 11 i Hårsbäck. Håll utkik efter flera möjligheter till samtal via event på facebook.

Magnus Hellmark, Centerpartiet

Vill du läsa mer om mig och min politik? Klicka här – Vem är jag i politiken? För övrigt anser vi att du #framåt ska #kryssahellmark i #val2018 för ett nytt nära ledarskap!
Besök gärna vår kampanjsite: kryssahellmark.nu